top of page
GoGift_primary.png

Algemene voorwaarden

Versie 1.0.5 | Gepubliceerd 04-12-2023

GoGift.com A/S (GoGift) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Deens recht. GoGift exploiteert momenteel cadeaubon- en geschenkoplossingen in meer dan 50 landen (www.gogift.com). GoGift werkt samen met een groot aantal merkpartners, uitgevers van cadeaubonnen en ervaringsaanbieders die jaarlijks miljoenen cadeaubonnen distribueren naar zakelijke klanten en consumenten, voor elk denkbaar cadeaudoel.

1 Overeenkomst

​1.1    In deze voorwaarden verwijst "wij", "ons", "onze" of "GoGift" naar het bedrijf GoGift.com A/S, geregistreerd in Denemarken op het adres Mosedalvej 14, 2500 Valby, Denemarken. "U" en "uw" verwijst naar de particuliere of zakelijke klant die de Global Gift Card, partnercadeaubonnen of producten koopt. "website" verwijst naar gogift.com.

1.2    Door aankoop en/of gebruik van The Global Gift Card, partnercadeaubonnen of producten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u The Global Gift Card heeft aangeschaft voor gebruik door iemand anders, dan dient u de gebruiker van The Global Gift Card op de hoogte te stellen van de gebruikersvoorwaarden (2. Over 'De Globale Gift Card', hieronder).

1.3    Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. 

1.4    Deze voorwaarden zullen in de volgende talen beschikbaar worden gesteld: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Portugees, Spaans en Zweeds.

1.5    Klantenservice: Als u vragen heeft kunt u via e-mail op support@gogift.com of per telefoon op +45 70 89 00 60 contact opnemen met de klantendienst. 

2 Over de Global Gift Card voor zakelijke klanten

​2.1   The Global Gift Card (TGGC), soms ook bekend als "The Super Gift Card" (SGK), is de universele cadeaukaart van GoGift die wordt uitgegeven in AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK en USD. De cadeaubon is een multi-voucher (inwisseling in twee stappen) die kan worden ingewisseld voor cadeaubonnen in de specifieke landen waar TGGC naar een eindgebruiker zijn verzonden. Een eindgebruiker is meestal werknemer van een bedrijf, klant van de afnemer van GoGift of op een of andere manier een individu met een associatie of relatie tot de afnemer van GoGift. Het beoogde doel van TGGC is dus niet wederverkoop, maar geschenken, beloningen, stimulansen enz. voor werknemers.

2.2    De verkopen zijn uitsluitend gericht op zakelijke klanten en worden verkocht op de volgende basis, tenzij anders vermeld met betrekking tot een specifiek land of een specifieke regio: 

2.2.1    GoGift ⇔ Zakelijke klant: In de relatie tussen GoGift en de zakelijke klant gaat GoGift een overeenkomst met deze partij aan. De verantwoordelijkheden (en aansprakelijkheden) van GoGift gelden alleen in relatie tot de zakelijke klanten, niet tot de ontvanger van TGGC. GoGift zal zich houden aan wet- en regelgeving die relevant is voor deze relatie, d.w.z. dat zij niet onderworpen is aan consumentenwetgeving. Ook al verzorgt GoGift de distributie van TGGC aan ontvangers van TGGC, GoGift doet dit namens de zakelijke klant. GoGift gaat geen relatie aan met de individuele ontvangers van TGGC. Dit geldt ook voor partnercadeaubonnen die door zakelijke klanten worden gekocht.

2.2.2    Zakelijke klant ⇔ Houder/ontvanger van TGGC: Wanneer TGGC wordt ontvangen door de houder/ontvanger, bijvoorbeeld een werknemer van de zakelijke klant, heeft GoGift geen aansprakelijkheid jegens de houder van TGGC omdat het iets is dat de zakelijke klant heeft geschonken of beloond aan een werknemer, klant of andere persoon met een directe relatie tot de zakelijke klant. In het geval dat de houder/ontvanger van TGGC vragen of klachten heeft over TGGC, richt de ontvanger deze aan de zakelijke klant.

2.2.3    Houder/ontvanger van TGGC ⇔ Verkoper van de ingewisselde cadeaubon: Wanneer TGGC wordt ingewisseld en gebruikt voor de aankoop van een giftcard of goederen van een bepaalde retailer in het land van inwisseling, bijv. Amazon, Zalando, Media Markt, gaat deze retailer een contractuele relatie aan met de ontvanger voor de levering van deze goederen. De retailer heeft een vordering op GoGift als tegenprestatie voor de verstrekte cadeaubon totdat deze is voldaan, maar de retailer is verantwoordelijk en draagt de aansprakelijkheid voor het verstrekken van dergelijke goederen (inclusief hun cadeaubon in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving). Zodra TGGC door GoGift is ingewisseld en is gebruikt om goederen te kopen, kunnen deze gekochte goederen niet aan GoGift worden geretourneerd.

2.3    De kaart zal worden verkocht en uitgegeven in de valuta's AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK en USD. Op het moment van inwisseling kan TGGC worden ingewisseld voor specifieke detailhandelsvouchers/giftcards in andere valuta's dan de valuta waarin TGGC is uitgegeven, maar de houder kan geen TGGC in de ene valuta inwisselen voor TGGC in een andere valuta. 

2.4    Indien de kaart wordt ingewisseld voor een retailvoucher in een andere valuta dan de uitgiftevaluta van TGGC, gebruikt GoGift de dagkoers van de Deense Nationale Bank en/of Oanda.com. 

2.5    De kaart kan gebruikt worden om partnercadeaubonnen te kopen in andere valuta dan die waarin TGGC is uitgegeven, er kan echter een buitenlandse wisselkoers door GoGift in rekening van maximaal 3% worden gebracht (als een inhouding op TGGC saldo).

2.6    Deze zal door GoGift in digitale vorm vanuit Denemarken worden uitgegeven. De kaart wordt verstrekt in de vorm van een code, met een vooraf door de koper (een zakelijke klant) vastgestelde waarde.

2.7    De kaart kan niet worden opgeladen.

2.8    Er zijn geen minimum- en maximumwaarden, tenzij er in het betreffende land beperkingen van toepassing zijn. Zie voor specifieke beperkingen per land paragraaf 2.24.

2.9    De kaart is niet beschikbaar voor verkoop aan de algemene markt, d.w.z. dat particulieren (consumenten) de kaart niet kunnen kopen.

2.10    Ze is alleen beschikbaar voor verkoop aan zakelijke klanten (geen particulieren) voor gebruik in verkoopincentives, werknemersbonussen en -beloningen en andere soortgelijke programma's die door u worden beheerd.  
In de VS is de kaart alleen toegestaan als loyaliteits-/beloningsprogramma.

2.11    Wanneer u als zakelijke klant bent ingelogd kan de kaart kan rechtstreeks op de website van GoGift worden gekocht.

2.12    Deze kan worden gebruikt om producten en cadeaubonnen van derden ("partnercadeaubonnen") te kopen van GoGift in de specifieke landen waar TGGC naartoe is verzonden. De lijst van landen waar inwisseling mogelijk is, is te vinden op onze website wanneer u bent ingelogd als zakelijke klant, en kan van tijd tot tijd naar goeddunken van GoGift worden gewijzigd. De producten en cadeaubonnen die beschikbaar zijn bij GoGift en die beschikbaar zijn voor elk land staan vermeld op de website. Producten en partnercadeaubonnen kunnen van land tot land verschillen. 

2.13    De kaart wordt uitgegeven en geactiveerd zonder kosten voor u of de gebruiker van TGGC.

2.14    Ze kan in meer dan 50 landen over de hele wereld worden ingewisseld.

2.15    Ze wordt geactiveerd op het moment van verzending door GoGift.

2.16    Ze kan niet worden ingewisseld door een andere partij dan GoGift. 

2.17    De kaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

2.18    De houder van een TGGC kan deze niet inwisselen voor een andere TGGC in een andere valuta.

2.19    Op cadeaubonnen van derden (detailhandelaren/partners) die op de GoGift-website zijn gekocht door TGGC in te wisselen, zijn hun eigen gebruiksvoorwaarden van toepassing (verstrekt door de uitgever van dergelijke cadeaubonnen).

2.20    Bij het verstrijken van de geldigheidsduur zullen eventuele ongebruikte middelen als breuk worden beschouwd en door GoGift worden ingehouden. 

2.21    Fulfilment: TGGC's worden ofwel in bulk verzonden naar de zakelijke klant, of kunnen op verzoek van de klant digitaal door GoGift naar individuen worden verzonden.

2.22    Alle activiteiten voor TGGC zullen vanuit Denemarken onder Deens BTW-nummer worden beheerd. Tenzij anders vereist, is GoGift niet van plan een fysieke aanwezigheid in andere landen te hebben.

2.23    De aansprakelijkheid jegens de ontvanger van TGGC wordt bij terugbetaling van TGGC doorgeschoven naar de gekozen retailer.

2.24    Landelijke beperkingen voor minimum- en maximumwaarden volgen hieronder. Het is de verplichting van de zakelijke klant om deze landspecifieke beperkingen in acht te nemen bij het bestellen van TGGC:

Australië: Als TGGC in het specifieke gebruiksscenario onder de vrijstelling voor niet-contante betalingsfaciliteiten valt, moet de maximumwaarde AUS$ 1.000 of het equivalent in andere valuta's bedragen.

Frankrijk: De maximale uitgiftewaarde is vastgesteld op 150 euro per wettelijk vereiste.

Duitsland: Vouchers die gebruikmaken van een uitzondering in het kader van PSD2 (beperkt netwerk of beperkte reikwijdte) mogen in de regel slechts worden uitgegeven tot een nominale waarde van 250 euro. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken omdat TGGC zowel wordt uitgegeven als geaccepteerd door GoGift.

UK: De maximumwaarde is vastgesteld op £10.000.

USA: Afhankelijk van de vraag of TGGC in aanmerking komt voor een vrijstelling die van toepassing is op prepaid programma's, zijn verschillende limieten van toepassing. De vrijstellingen zijn:

     (1) ze verschaft prepaid toegang in een gesloten circuit tot tegoeden met een maximumwaarde van $ 2000 die op elk moment kan worden gekoppeld aan een prepaid toegangsapparaat of voertuig; of 

 

     (2) ze verschaft uitsluitend prepaid toegang tot a) uitkeringen, incentives, lonen of salarissen; of b) prepaid toegang in het open circuit tot fondsen met een maximumwaarde van USD 1000 en waarvan op één dag in eerste instantie of later niet meer dan USD 1000 kan worden geladen, gebruikt of opgenomen; en voor beide geldt dat het niet is toegestaan i) dat er geld of waarde internationaal wordt overgemaakt, ii) er overdrachten van vooruitbetaalde toegang binnen een prepaid programma tussen gebruikers onderling plaatsvinden, of iii) aanvullende fondsen of waarde uit niet-bewaarbronnen te laden.   

 

     Als TGGC in het specifieke geval in aanmerking komt voor deze uitzonderingen, dan zou GoGift geen aanbieder van prepaid-toegang zijn omdat een persoon alleen een aanbieder van prepaid-toegang is met betrekking tot prepaid-programma's.

     Waar geen vrijstelling van toepassing is, voldoet GoGift aan de AML-vereisten.

3 Producten kopen bij GoGift

3.1    Voor zover van toepassing zijn er op de website verschillende producten beschikbaar die gekocht kunnen worden bij inwisseling van TGGC.

3.2    Het productassortiment varieert per land, en niet in alle landen kunnen goederen/producten rechtstreeks bij GoGift worden gekocht.

3.3    Goederen gekocht bij GoGift worden vanuit Denemarken verzonden, tenzij anders vermeld.

3.4    Op de door GoGift verkochte producten zijn de aankoopvoorwaarden van GoGift van toepassing (zie punt 18).

4 Het kopen van partnercadeaubonnen van GoGift

4.1    Wij verwerken cadeaubonnen van derden, die wij "partnercadeaubonnen" noemen, zoals cadeaubonnen van Amazon, Zalando en H&M. De lijst van partnercadeaubonnen die in elk land beschikbaar zijn, is te vinden op de website.

4.2    Partnercadeaubonnen kunnen alleen worden besteed in de winkel van de betreffende partner en/of via zijn website.

4.3    Op partnercadeaubonnen die op onze website worden gekocht, zijn de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende partnercadeaubon van toepassing.

4.4    De partner is verantwoordelijk voor het inwisselen van zijn partnercadeaubon en voor de afhandeling van eventuele vragen die uit het gebruik ervan voortvloeien, met inbegrip van eventuele gebreken in verband met zijn partnercadeaubon en de daarmee gekochte producten of diensten. De partner is de partij bij wie de partnercadeaubon inwisselbaar is.

4.5    U koopt de partnercadeaubon bij GoGift, maar u kunt deze alleen inwisselen op de website van de partner of in hun fysieke winkel.

4.6    Wees u ervan bewust dat als de partner om welke reden dan ook ophoudt handel te drijven of zijn bedrijf uit te oefenen, u (of de houder) geen restitutie voor de partnercadeaubon of enige andere compensatie van GoGift kunt krijgen.

4.7    Inwisseling van de partnercadeaubon voor contant geld moet plaatsvinden bij de partner, is onderworpen aan de voorwaarden van de partner en moet met de partner worden overeengekomen.

4.8    Alle vragen of klachten over goederen of diensten die met een partnercadeaubon zijn gekocht of over de partnercadeaubon zelf, moeten bij de desbetreffende partner worden ingediend. GoGift is niet aansprakelijk voor de cadeaubon van de partner noch voor gebreken of tekortkomingen in de producten of diensten van de partner.

5 Verloren of gestolen

​5.1    TGGC kan niet worden vervangen indien misbruikt, verloren, gestolen of beschadigd. U bent verantwoordelijk voor alle transacties op TGGC, behalve wanneer er sprake is van fraude of nalatigheid door onze medewerkers of agenten. Als u een fout opmerkt met betrekking tot TGGC of u verliest uw TGGC, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice.

5.2   In het geval dat een TGGC verloren of gestolen is, zullen wij redelijke inspanningen doen om deze te vervangen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor enige verliezen die u of de houder van TGGC lijdt met betrekking tot deze verloren/gestolen TGGC.

6 Bestellen

​U kunt bij ons op de volgende manieren kaarten bestellen: Online via de website en door contact op te nemen met Verkoop/klantenservice.

6.1    Na het plaatsen van een bestelling bewaren wij de bestelgegevens in ons systeem. De orderbevestiging wordt naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd en toegevoegd aan het overzicht van uw Ordergeschiedenis.

6.2    Bestellingen worden pas voltooid wanneer u betaald heeft (of wanneer er kredieten beschikbaar zijn).

7 Betaling

​7.1    GoGift biedt meerdere betalingsmogelijkheden die kunnen variëren afhankelijk van het land waar u woont: Creditkaart (VISA, Maestro, MasterCard en American Express), MobilePay, Swish en bankbetalingen.

7.2    Creditkaartbetalingen worden door AltaPay afgehandeld. Zie hier meer over het betaalnetwerk van AltaPay: https://altapay.com/network/payment-network.

7.3    Betaling per factuur, inclusief EAN enz., kan worden aangevraagd door contact op te nemen met GoGift Sales. Bij een dergelijke aanvraag zal het aanvragende bedrijf een intern krediet goedkeuringsproces doorlopen.

7.4    Het bedrag van de bestelling wordt van het krediet afgetrokken wanneer de bestelling door GoGift wordt voltooid. Er kan nooit een hoger bedrag dan wat u op het moment van aankoop hebt goedgekeurd, worden afgetrokken.

8 Levering

8.1    TGGC's en partnercadeaubonnen kunnen, net als fysieke producten, worden geleverd via e-mail, sms en fysieke post (post of vrachtdienst) - echter niet alle leveringsmethoden zijn toepasselijk voor alle cadeaubonnen (TGGC of partnercadeaubonnen).

8.2    TGGC en partnercadeaubonnen kunnen ook in bulk naar het door u opgegeven e-mailadres, of op uw verzoek digitaal naar individuen worden verzonden, wanneer u ons de relevante contactgegevens heeft verstrekt.

8.3    Om via een sms geleverde cadeaubonnen te bekijken, moet de ontvanger een smartphone met een actieve internetverbinding hebben.

9 Geen ruil tegen contant geld

​9.1     Behalve zoals hieronder uiteengezet, kan de waarde op TGGC niet worden ingewisseld voor contant geld, tenzij vereist door de lokale wetgeving.

 

In de VS en Canada wordt TGGC beschouwd als een belonings- of loyaliteitsvoucher en niet als een cadeaubon, en daarom kan deze ook niet worden ingewisseld voor contant geld.

 

Om inwisseling voor geld in Denemarken aan te vragen, kunt u contact opnemen met de klantenservice. Dit geldt alleen voor TGGC die van een consument zijn ontvangen. Als TGGC's van een zakelijke klant worden ontvangen zijn deze niet inwisselbaar voor contanten.

10 Geldigheid

​10.1    Tenzij anders vereist door de wet en/of hieronder uiteengezet, is TGGC na activering geldig voor een periode van 3 jaar. Activering vindt plaats op het moment dat TGGC wordt verzonden. Onder voorbehoud van de bepalingen in punt 6 hierboven kunnen na het verstrijken van de looptijd niet-bestede middelen die nog op TGGC staan, niet meer worden gebruikt of terugbetaald.

10.2    Wanneer TGGC aan de hieronder vermelde landen wordt afgegeven, is het volgende van toepassing:

Canada: TGGC heeft geen vervaldatum.

Duitsland: TGGC is 3 jaar geldig, beginnend aan het eind van het jaar waarin de kaart naar u is verzonden.

10.3    Partners zijn verantwoordelijk voor het instellen van de geldigheidsduur van hun partnercadeaubonnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gebruiksvoorwaarden van de partnercadeaubonnen, noch voor de informatie die door partners op onze website wordt verstrekt.

11 Retourbeleid

​11.1    Tenzij anders vereist door de wet of zoals hieronder uiteengezet, kan uw bestelling voor TGGC's en/of partnercadeaubonnen na plaatsing niet worden gerestitueerd.

Brazilië: U kunt uw bestelling binnen 7 dagen na de datum waarop u de bestelling heeft geplaatst annuleren.

11.2    Wanneer er een recht op annulering van toepassing is, kunt u binnen de geldende periode contact opnemen met de klantenservice en uw annuleringswens kenbaar maken. Wij zullen dan TGGC en/of de partnercadeaubonnen annuleren.

11.3    Zodra uw bestelling is geannuleerd, zullen wij het saldo aan u terugbetalen.

11.4    Houd er rekening mee dat uw bank het terugbetaalde bedrag tot 30 dagen kan vasthouden voordat ze het aan u vrijgeeft.

12 Aansprakelijkheid

​12.1    Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw TGGC(s), voor enige vertraging of het onvermogen om TGGC(s) te gebruiken of als wij het gebruik van TGGC(s) hebben geblokkeerd in overeenstemming met deze voorwaarden.

12.2    Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid waar deze niet bij wet kan worden beperkt of uitgesloten.

13 Klachten

​13.1    Als u niet tevreden bent met TGGC of onze service, neem dan contact op met de klantenservice.

13.2    Als u niet tevreden bent met het resultaat, hebt u het recht een officiële klacht in te dienen.

Inwoners van Denemarken kunnen gebruik maken van Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via Klageportalen for Nævnenes Hus: kpo.naevneneshus.dk.

Inwoners buiten Denemarken kunnen rechtstreeks via het onlineklachtenportaal van de EU-Commissie een officieel klacht indienen: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Wanneer u een klacht indient, moet u ons e-mail adres opgeven, gebruik a.u.b support@gogift.com.

14 Intellectuele Eigendomsrechten

​14.1    Alle intellectuele eigendomsrechten in TGGC en de website zijn eigendom van, of in licentie verstrekt aan GoGift. Tenzij GoGift hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, heeft u geen recht of aanspraak op dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

14.2    U mag geen gebruik maken van het merk, logo of afbeeldingen van (of afbeeldingen die vergelijkbaar zijn met) TGGC of de website zonder schriftelijke toestemming van GoGift. 

15 Verwerking van persoonsgegevens

15.1    Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken (indien u deze aan ons heeft verstrekt) om uw bestelling te verwerken en om u (en de houder) de door u gevraagde dienst te verlenen. Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

15.2    Dergelijke activiteiten worden uiteengezet in ons Privacybeleid.

15.3    Zie ons privacybeleid voor volledige informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken.

16 Uitgesloten landen

16.1    TGGC kan op geen enkele wijze worden uitgegeven aan ontvangers die zich in Afghanistan, Amerikaans-Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Anguilla, Barbados, Wit-Rusland, Britse Maagdeneilanden, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Costa Rica, Krim, Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea), Democratische Republiek Congo, Donetsk, Fiji, Guam, Guinee, Guinee-Bissau, Kazachstan, Cherson, Kirgizië, Haïti, Iran, Irak, Libië, Loegansk, Mali, Marshalleilanden, Myanmar (Birma), Nicaragua, Palau, Panama, Rusland, Samoa, Sebastopol, Seychellen, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan, Syrië, Tadzjikistan, Trinidad, Tobago, Turkmenistan, Turks- en Caicoseilanden, Oekraïne, Oezbekistan, Vanuatu, Venezuela, Jemen en Zaporizjzja.

17 Toepasselijk recht

17.1    Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Denemarken en de rechtbank van Kopenhagen, Denemarken, heeft exclusieve bevoegdheid, tenzij het voorrangsrecht anders voorschrijft. Dit geldt ook voor internationale verkoop.

18 Specifieke voorwaarden voor consumenten

​18.1    Contante aflossing (alleen van toepassing voor inwoners van Denemarken).

18.1.1    Het inwisselen van SGK in contanten wordt gedaan door GoGift. Er wordt een vergoeding van 25 DKK in rekening gebracht, die niet afhankelijk is van het op de SGK uitgegeven bedrag.

18.1.2    Het inwisselen van de partnercadeaubon in contanten moet bij de partner gebeuren en is onderworpen aan de voorwaarden van de partner.

18.2    Retourbeleid voor SGK- en partnercadeaubonnen. Het retourbeleid loopt 14 dagen vanaf het moment dat de gekochte SGK, partner cadeaubon of product is ontvangen door de ontvanger.

18.3    Indien u van het retourbeleid gebruik wenst te maken dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met de klantenservice en aan te geven dat u uw bestelling wenst te retourneren. U heeft 14 dagen de tijd om de fysieke cadeaubon naar ons op het hieronder vermelde adres terug te sturen. De artikelen moeten in dezelfde staat als ontvangen aan ons worden geretourneerd:

GoGift.com A/S
Att. Kundeservice
Mosedalvej 14
2500 Valby

Denmark

Vergeet niet om informatie bij te voegen die ons in staat stelt om u te identificeren: Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer + eventuele kopie van de orderbevestiging. 
 

NB! Digitale cadeaubonnen mogen niet naar ons worden teruggestuurd.

18.4    De verzendkosten voor het retourneren van cadeaubonnen zijn voor rekening van de klant. GoGift is niet verantwoordelijk voor cadeaubonnen die geretourneerd worden en ons niet bereiken. Wij raden aan om een aangetekende brief te sturen, maar het is geheel aan u om te beslissen hoe u de cadeaubon naar ons terug wilt sturen.

 

18.5    Op het moment dat uw bestelling wordt geannuleerd, maakt GoGift automatisch reserveringen op uw betaalkaart vrij. Als u een debetkaart hebt gebruikt, zoals Visa Electron of Mastercard, kan uw bank het bedrag tot 30 dagen bewaren. De meeste banken kunnen reserveringen eerder vrijgeven.

 

18.6    Alleen kopers van cadeaubonnen kunnen een terugbetaling krijgen. Zodra de koper een cadeaubon naar bovenstaand adres heeft teruggestuurd, crediteren wij de aankoop en storten het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst terug op de betaalkaart die voor de aankoop is gebruikt. De ontvanger van de cadeaubon kan deze binnen 14 dagen inwisselen voor een ander product, maar kan deze niet inwisselen voor contant geld.

 

18.7    Garantie

 

18.7.1    Klachten over de dienst of het product waarvoor u uw partnercadeaubon heeft ingewisseld, moeten bij de partner worden ingediend. GoGift is niet aansprakelijk voor fouten of omissies in de producten of diensten van de partner.

 

18.7.2    Voorwaarde is echter dat deze gebreken niet zijn ontstaan als gevolg van uw gebruik van het product of ander schadelijk gedrag.

 

18.7.3    Wij zullen redelijke verzendkosten vergoeden die u mogelijk heeft in verband met het retourneren van het artikel wanneer de klacht gegrond is.

 

18.7.4    Neem voor het aanhangig maken van garantiekwesties voor een fysiek product dat is besteld op gogift.com, contact met ons op via: 
 

GoGift.com A/S 
Bogøvej 6 
4760 Vordingborg 

Denemarken 
+45 70890060 
shop@gogift.dk
 

 

Als u een product terugstuurt, vermeld dan uw naam en adres of bestelnummer. 

GoGift.com A/S
Mosedalvej 14
Valby

Denemarken 

Int. BTW-nr.: 27322034​

gogift.com

global.gogift.com

Zakelijk contact

global@gogift.com

Klantenservice

support.gogift.com

Your one-stop

global gift provider

GoGift_primary.png
bottom of page