GoGift_primary.png

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt 12-05-2022

1 Inleiding

 

1.1 Wanneer u gogift.com bezoekt, verzamelen en verwerken wij persoonlijke informatie over u, zoals cookies en IP-adres. Hieronder hebben wij beschreven welke persoonsgegevens wij van u verwerken, het doel, de rechtsgrond voor de verwerking en uw rechten in verband daarmee. Dit geldt zowel voor u als consument en als medewerker van een van onze partners en klanten.

 

2 Gegevensbeheerder

2.1 GoGift, Mosedalvej 14, 2500 Valby, Denemarken is de gegevensbeheerder (hierin aangeduid als "wij", "ons" of "onze"). Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor uw persoonlijke gegevens.

 

3 Het doel en de grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens

 

3.1 We zullen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie uitsluitend voor een van de volgende doeleinden wordt verzameld en verwerkt:

(a) om door u bestelde producten en diensten te promoten en/of te leveren;

 

(b) om op eventuele vragen of bezwaren te reageren;

 

(c) om misbruik en fraude te voorkomen;

 

(d) om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in onze diensten;

 

(e) zodat u kunt deelnemen aan wedstrijden en campagnes;

 

(f) als u instemt met marketingcookies, om de direct marketing in overeenstemming met uw toestemming uit te voeren;

(g) om u informatie te verstrekken over de huidige producten en diensten en soortgelijke producten en diensten die u eerder heeft gekocht, bij ons heeft ingewisseld of waarover u contact met ons heeft opgenomen;

 

(h) om een cadeaukaart te kunnen omwisselen en inwisselen;

 

(i) als u instemt met marketingcookies (cookies van derden), dragen wij informatie over u, inclusief uw IP-adres, over aan partners en andere derden om voor direct marketing te gebruiken;

 

(j) om onze website, producten en diensten te verbeteren;

 

(k) om de beveiliging te verbeteren;

 

(l) als u instemt met voorkeurs- en statistische cookies: Om onze website, producten en diensten te verbeteren. Wij geven informatie over u, inclusief uw IP-adres, door aan derden zoals Google Analytics om statistieken op te stellen over o.a. uw gedrag op onze website;

 

(m) om persoonsgegevens te bewaren voor zover nodig om te voldoen aan de wetgeving op gebied van administratie, consumentenovereenkomsten en alle andere wettelijke verplichtingen die GoGift kan hebben.

 

 

3.2 Onze grondslag voor verwerking is:

(a) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent in het kader van de in paragraaf 3.1 a-b, d en h beschreven doeleinden;

 

(b) De verwerking is gebaseerd op de toestemming die u geeft in verband met de in Paragraaf 3.1, e-g. i en l beschreven doeleinden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail naar privacy@gogift.com te sturen en u kunt uw toestemming voor cookies intrekken of wijzigen door uw keuzes in de toestemmingsbanner bij te werken via de link "Update uw cookietoestemming" in de voettekst op gogift.com (desktop) en in het menu (mobiel). Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking.

 

(c) De verwerking is nodig om onze legitieme belangen te kunnen behartigen, met name om de gebruikerservaring en de veiligheid te verbeteren en fraude en misbruik te voorkomen in verband met de in punt 3. c en j-k beschreven doeleinden.

 

(d) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij voor de in paragraaf 3.1 h en m beschreven doeleinden zijn onderworpen. 

 

 

3.3 Wij slaan uw persoonlijke gegevens op

 

(a) Tot vijf (5) jaar vanaf de aankoop van het geschenk of de cadeaubon bij ons, om te kunnen bewijzen dat we voldoen aan de Deense wetgeving op gebied van boekhouding en consumentenovereenkomsten. Dit geldt voor naam, adres en internationaal btw-nummer voor zakelijke klanten, evenals e-mail of telefoonnummer voor gebruik in contact met de klant of uitwisseling van cadeaubonnen.

 

(b) Als u uw toestemming voor marketing intrekt, verwijderen we uw persoonlijke gegevens van onze marketinglijsten, maar we bewaren de documentatie van uw gegeven toestemmingen tot 2 jaar na de intrekking.

 

(c) Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming voor cookies, slaan we uw persoonlijke gegevens op zolang we uw persoonlijke gegevens voor dit doel verwerken. De opslagperiode is afhankelijk van het type cookies en de vervaldatum van de afzonderlijke cookies.

 

(d) tot 90 dagen in verband met begroetingen, waarna deze automatisch uit het systeem worden verwijderd. Dit is alleen relevant voor bestellingen waarbij de koper een begroeting bij de bestelling heeft gevoegd.

 
 

4 Categorieën van gebruikte persoonlijke informatie

 

4.1 We zullen persoonlijk identificeerbare informatie over u verwerken en opslaan, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, financiële- en betaalkaartinformatie, IP-adres of andere persoonlijk identificeerbare informatie die u vrijwillig vrijgeeft bij het bezoeken/gebruiken van onze websites en het gebruik van onze diensten in het algemeen.

 

5 Uw rechten

5.1 Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in sectie 10 hieronder.

 

5.2 U kunt op elk moment toegang tot uw persoonlijke informatie krijgen en ons verzoeken om eventuele onjuiste persoonlijke informatie te corrigeren, verwijderen of wijzigen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 10 hieronder. Ook kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken, voor gegevensoverdraagbaarheid of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

5.3 Als u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met het Deense agentschap voor gegevensbescherming.

 

5.4 U heeft ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die wij gebruiken voor direct marketing.

 

5.5 Voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens beschreven in punt 10 hieronder, of door uw cookie in te trekken of te wijzigen door uw keuzes in de toestemmingsbanner bij te werken via de link "Update uw cookietoestemming" in de voettekst op gogift.com (desktop) en in het menu (mobiel).

 

6 Persoonlijke informatie — Kinderen

 

6.1 Wij verwerken alleen persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar als er een volwassen gebruiker is die cadeaus of een cadeaubon voor een kind bestelt. In dit geval wordt de informatie uitsluitend gebruikt voor het bezorgen van de cadeaubon.

7 Overdracht van persoonlijke informatie

 

7.1 Overdracht van persoonlijke informatie aan gelieerde ondernemingen en aan professionele adviseurs kan plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

7.2 Alleen vertrouwde werknemers, agenten en leveranciers met werkgerelateerde behoeften, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebben toegang tot uw persoonlijke informatie voor zover dat nodig is om een dienst aan ons te verlenen of namens ons te handelen.

 

7.3 We behouden ons het recht voor om informatie te gebruiken of openbaar te maken voor zover dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, onderzoeken uit te voeren met betrekking tot klachten, de integriteit van de site te beschermen, te reageren op uw verzoeken of voor onderzoeksdoeleinden.

 

7.4  Overdracht van persoonlijke informatie gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief het sluiten van gegevensverwerkingsovereenkomsten met onze gegevensverwerker om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens alleen voor de gespecificeerde doeleinden worden behandeld en om te zorgen voor adequate veiligheidsmaatregelen.

 

7.5 Persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld, kan worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER, inclusief naar de Verenigde Staten in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild. Als persoonlijke informatie buiten de EER wordt overgedragen, zullen we ervoor zorgen dat deze ofwel wordt overgedragen aan landen waarvan de Commissie heeft vastgesteld dat ze een voldoende beveiligingsniveau hebben, ofwel dat de overdracht in overeenstemming is met de standaardregels van de Commissie.

 

7.6 Wij kunnen via e-mail contact met u opnemen om u uit te nodigen om onze diensten en/of producten die u van ons heeft ontvangen te beoordelen, om uw feedback te krijgen en om onze diensten en producten te verbeteren ("Het doel"). 

 

Wij kunnen per e-mail contact met u opnemen om u uit te nodigen diensten en/of producten die u van ons hebt ontvangen te beoordelen om uw feedback te ontvangen en onze diensten en producten te verbeteren (het "Doel"). Wij gebruiken een extern bedrijf, Trustpilot A/S ("Trustpilot"), om uw feedback te verzamelen, en dit betekent dat we voor dit doel uw naam, e-mailadres en uw bestelnummer met Trustpilot delen. Lees ​hier het privacybeleid van Trustpilot voor meer informatie over de manier waarop zij uw gegevens verwerken.

 

8 Uw persoonlijke gegevens beveiligen

 

8.1 Wij zorgen voor uw persoonlijke gegevens door de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat informatie per ongeluk of illegaal wordt vernietigd, verloren of beschadigd, en om te voorkomen dat onbevoegden kennis krijgen van deze informatie of deze anderszins behandelen in strijd met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

 

9 Het privacybeleid bijwerken

 

9.1 Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid zonder verdere kennisgeving bij te werken of te wijzigen. U wordt daarom aangemoedigd om deze website regelmatig opnieuw te bezoeken om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de inhoud. Eventuele updates of wijzigingen worden van kracht na publicatie op de website. Uw toegang tot, browsen of ander gebruik van de website vormt uw aanvaarding van het privacybeleid.

 

10 Contactgegevens

 

10.1 Als u inzage, rectificatie, recht op vergetelheid, verwijdering, beperking, bezwaar of gegevensoverdraagbaarheid wilt aanvragen, of als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit doen via:

(a) privacy@gogift.com

 

GoGift.com A/S
Mosedalvej 14
Valby

Denemarken

Int. BTW-nr.: 27322034​

gogift.com

global.gogift.com

Zakelijk contact

global@gogift.com

Klantenservice

support.gogift.com

Your one-stop

global gift provider

GoGift_primary.png