top of page
GoGift_primary.png

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 7/6/2023

1 Introduktion

1.1     När du besöker gogift.com samlar vi in och behandlar personlig information om dig, till exempel cookies och IP-adress. Nedan har vi beskrivit vilka personuppgifter vi behandlar om dig, den rättsliga grunden för behandlingen och dina rättigheter i samband med detta. Detta gäller både dig som konsument och som anställd hos en av våra partners och kunder.

2 Dataansvarlig

2.1     GoGift.com A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby är personuppgiftsansvarig (häri kallad ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Detta innebär att vi är ansvariga för din personliga information.

3 Syfte och grund för insamling av personuppgifter

3.1     Vi kommer att se till att din personliga information endast samlas in och behandlas i enlighet med ett eller flera av följande syften:

(a) att tillhandahålla och / eller tillhandahålla produkter och tjänster som du har beställt;

 

(b) att svara på eventuella frågor eller invändningar du har;

 

(c) för att förhindra missbruk och bedrägeri;

 

(d) att meddela dig om ändringar av våra tjänster;

 

(e) för att du deltagit i tävlingar eller kampanjer;

 

(f) om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, att genomföra direktmarknadsföring till dig i enlighet med ditt samtycke;

 

(g) för att ge dig information om de produkter och tjänster, liknande produkter och tjänster som du tidigare har köpt från oss eller som du har begärt;

 

(h) att kunna returnera och lösa in presentkort;

 

(i) om du samtycker till att marknadsföra cookies (cookies från tredje part), vidarebefordrar vi information om dig, inklusive din IP-adress, till dotterbolag och andra tredje parter i syfte att direktmarknadsföra;

 

(j) för att förbättra vår webbplats, produkter och tjänster;

 

(k) för att förbättra säkerheten;

 

(l) om du samtycker till preferens- och statistikcookies: För att förbättra vår webbplats, produkter och tjänster, och vi vidarebefordrar information om dig, inklusive din IP-adress, till affärspartners, t.ex. Google Analytics, för användning vid sammanställning av statistik om t.ex. användningen av vår webbplats;

 

(m) att lagra personlig information i den utsträckning som är nödvändig för att följa bokföringslagen, konsumentslagen och andra juridiska skyldigheter från GoGift.

 

3.2     Vår grund för behandling är:

 

(a) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett kontrakt som du är part i för de ändamål som beskrivs i klausul 3.1 a-b, d och h;

 

(b) Behandlingen utförs på grundval av ditt samtycke i samband med de syften som anges i avsnitt 3.1, t.ex. i och l. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mejl till privacy@gogift.com, och du kan återkalla ditt samtycke via den gröna och vita knappen längst ner på gogift.com. Återkallande av samtycke påverkar dock inte lagligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke före återkallandet.

 

(c) Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna sträva efter våra legitima intressen, särskilt för att förbättra användarupplevelsen och säkerheten samt för att förhindra bedrägeri och missbruk i samband med de syften som anges i klausul 3.1 c och j-k.

 

(d) Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som åligger oss i samband med de syften som anges i klausulerna 3.1 h och m.

3.3     Vi lagrar din personliga information i

 

(a) upp till fem (5) år från köp av present- eller presentkortet från oss för att kunna dokumentera efterlevnad av redovisningslagen och konsumentavtalslagen. Detta gäller namn, adress och momsregistreringsnummer för företagskunder samt e-post eller telefonnummer för användning i kontakt med kunden eller utbyte av presentkort.

 

(b) Om du drar tillbaka ditt marknadsföringssamtycke kommer vi att radera din personliga information från våra marknadsföringslistor, men vi kommer att behålla dokumentation om ditt samtycke i två år efter återkallandet.

 

(c) Om behandlingen baseras på ditt samtycke till cookies lagrar vi din personliga information så länge vi behandlar din personliga information för detta ändamål. Lagringsperioden beror på typen av kakor och de enskilda kakornas utgång.

 

(d) upp till 90 dagar i samband med hälsningar, varefter dessa automatiskt raderas från systemet. Detta är endast relevant för beställningar där köparen har bifogat en hälsning till beställningen.

4 Kategorier av personlig information som används

4.1     Vi kommer att behandla och lagra personligt identifierbar information om dig enligt följande: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, finans- och betalkortinformation, IP-adress, personliga hälsningar eller annan personligt identifierbar information som du frivilligt tillhandahåller när du besöker/använder vår webbplatser och på annat sätt använder våra tjänster.

5 Dina rättigheter

5.1     Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktinformationen som beskrivs i punkt 10 nedan.

 

5.2     Du kan när som helst få insikt i din personliga information, begära att vi får korrigerad, raderad eller ändrad felaktig personlig information genom att kontakta oss via kontaktinformationen som beskrivs i punkt 10 nedan. Du kan också begära att behandlingen begränsas, dataportabilitet eller göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

 

5.3     Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta den danska dataskyddsbyrån.

 

5.4     Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter som vi använder för att utföra direktmarknadsföring.

 

5.5     I den utsträckning som vår behandling av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktinformationen som beskrivs i punkt 10 nedan, eller återkalla ditt samtycke via den gröna och vita knappen längst ner till vänster på gogift.com.

6 Personlig information — Barn

6.1     Vi behandlar endast personlig information om barn under 13 år om det finns en vuxen användare som beställer gåvor eller presentkort till barnet, i vilket fall informationen endast används för att leverera presentkortet.

7 Överföring av personuppgifter

7.1     Överföring av personuppgifter till dotterbolag såväl som till professionella rådgivare kan ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

7.2     Endast betrodda anställda, representanter och leverantörer med ett arbetsrelaterat behov har, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, tillgång till din personliga information i den utsträckning som krävs för att kunna tillhandahålla en tjänst till oss eller agera för våra räkning.

 

7.3     Vi förbehåller oss rätten att använda eller avslöja information i den utsträckning som krävs för att följa tillämplig lag, genomföra utredningar i samband med klagomål, skydda webbplatsens integritet, svara på dina önskemål eller för utredningsändamål.

 

7.4     Överföringen av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive ingående av databehandlaravtal med våra databehandlare för att säkerställa att personuppgifter endast behandlas för de angivna ändamålen och för att säkerställa lämpliga säkerhetsåtgärder.

 

7.5     Personlig information som vi har samlat in från dig kan överföras till länder utanför EU/EES ("EES"). Om personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att se till att överföringen sker antingen till länder som kommissionen har etablerat har en tillräcklig säkerhetsnivå eller genom att ingå avtal mellan oss och den enhet utanför EES som tar emot personuppgifterna.

7.6     Vi kan kontakta dig via e-post för att bjuda in dig att granska tjänster och/eller produkter du har fått från oss för att få din feedback och förbättra våra tjänster och produkter ("Syfte"). Vi använder ett externt företag, Trustpilot A/S ("Trustpilot") för att samla in din feedback, och det innebär att vi delar ditt namn, e-postadress och ditt ordernummer med Trustpilot för detta ändamål. För att lära dig mer om hur Trustpilot behandlar dina uppgifter, läs deras integritetspolicy här.

8 Säkerställa din personliga information

8.1     Vi tar hand om dina personuppgifter genom att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att informationen oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras eller försämras, och mot att den får kännedom om obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med den. när som helst tillämplig lagstiftning om dataskydd.

9 Uppdatering av sekretesspolicyn

9.1     Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy utan ytterligare meddelande. Du uppmanas därför att regelbundet besöka denna webbplats för att säkerställa att du är medveten om innehållet. Alla uppdateringar eller ändringar träder i kraft när de publiceras på webbplatsen. Din åtkomst till, surfning eller annan användning av webbplatsen utgör ditt godkännande av sekretesspolicyn.

10 Kontaktinformation

10.1     Om du vill begära insikt, rättelse, rätten att glömmas bort, radering, begränsning, invändning eller dataportabilitet eller om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du använda:

(a) privacy@gogift.com

GoGift A/S
Mosedalvej 14
Valby

Danmark

​​Org. nr.: 27322034​

Your one-stop

global gift provider

GoGift_primary.png
bottom of page