top of page
GoGift_primary.png

Privatlivspolitik

Senest opdateret 2022-02-15

1 Introduktion

 

1.1 Når du besøger gogift.com, vil vi indsamle og behandle personoplysninger om dig, eksempelvis cookies og IP-adresse. Nedenfor har vi beskrevet, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet, retsgrundlaget for behandlingen og dine rettigheder i forbindelse hermed. Dette gælder for dig både som forbruger og som medarbejder hos en af vores samarbejdspartnere og kunder.

1 Introduktion

2 Dataansvarlig

 

2.1 GoGift.com A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

2 Dataansvarlig

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

 

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 

(a) at formidle og/eller levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;

 

(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

 

(c) for at forhindre misbrug og svindel;

 

(d) for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

 

(e) for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

 

(f) hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke;

 

(g) for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;

 

(h) for at kunne ombytte og indløse gavekort;

 

(i) hvis du samtykker til markedsføringscookies (cookies fra tredjeparter) videregiver vi oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere og andre tredjeparter til brug for direkte markedsføring;

 

(j) for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

 

(k) for at forbedre sikkerheden;

 

(l) hvis du samtykker til præference- og statistik-cookies: For at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser, og vi videregiver oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere, f.eks. Google Analytics, til brug for udarbejdelse af statistik om f.eks. brugen af vores hjemmeside;

 

(m) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven, forbrugeraftaleloven og andre retlige forpligtelser GoGift måtte have.

 

 

3.2 Vores grundlag for behandling er:

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-b, d og h;

 

(b) Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-g, i og l. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail til privacy@gogift.com, og du kan tilbagekalde dit cookiesamtykke via den grønne og hvide knap nederst på gogift.com. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

 

(c) Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 c og j-k.

 

(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 h og m.

 

 

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger i

 

(a) op til fem (5) år fra købet af gaven eller gavekortet hos os, for at kunne dokumentere overholdelse af bogføringsloven og forbrugeraftaleloven. Dette gælder for navn, adresse samt CVR-nummer for forretningskunder, samt e-mail eller telefonnummer til brug ved kontakt med kunden eller ombytning af gavekort.

 

(b) Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, sletter vi dine personoplysninger fra vores markedsføringslister, idet vi dog opbevarer dokumentation for dine afgivne samtykker i 2 år efter tilbagetrækningen.

 

(c) Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke til cookies, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi behandler dine personoplysninger til dette formål. Opbevaringsperioden vil afhænge af typen af cookies og udløbet af de enkelte cookies.

 

(d) op til 90 dage i forbindelse med hilsner, hvorefter disse slettes automatisk fra systemet. Dette er kun aktuelt for ordrer hvor køber har tilknyttet hilsen til ordren.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger
4 Kategorier af personoplysninger der anvendes

4 Kategorier af personoplysninger der anvendes

 

4.1 Vi vil behandle og opbevare personhenførbare følgende oplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse, personlige hilsener eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger/anvender vores hjemmesider og øvrigt bruger vores tjenesteydelser.

5 Dine rettigheder

5 Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

 

5.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

 

5.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

 

5.4 Du har også til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

 

5.5 I det omfang vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor, eller tilbagekalde dit cookiesamtykke via den grønne og hvide knap nederst til venstre på gogift.com.

6 Personoplysninger — Børn

6 Personoplysninger — Børn

 

6.1 Vi behandler kun personoplysninger om børn under 13 år, såfremt der er en voksen bruger, der bestiller gaver eller gavekort til barnet, i hvilket tilfælde oplysningerne alene anvendes til at levere gavekortet.

7 Overførsel af personoplysninger

 

7.1 Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

7.2 Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

 

7.3 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

 

7.4 Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

7.5 Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller ved at indgå i en kontrakt mellem os og den enhed, uden for EEA, der modtager de personlige oplysninger.

 

7.6 Vi kan kontakte dig via e-mail for at invitere dig til at anmelde services og/eller produkter, du har modtaget af os for at få din feedback og forbedre vores services og produkter (“Formålet”). Vi bruger en ekstern virksomhed, Trustpilot A/S (“Trustpilot”), til at indsamle din feedback, og det betyder, at vi deler dit navn, din e-mailadresse og dit ordrenummer med Trustpilot til dette Formål. Hvis du vil vide mere om, hvordan Trustpilot behandler dine data, kan du læse deres persondatapolitik her.

7 Overførsel af personoplysninger

8 Sikring af dine personoplysninger

 

8.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

8 Sikring af dine personoplysninger

9 Opdatering af Privatlivspolitikken

 

9.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.

9 Opdatering af Privatlivspolitikken

10 Kontaktoplysninger

 

10.1 Såfremt du ønsker at anmode om indsigt, berigtigelse, retten til at blive glemt, sletning, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet eller hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du benytte:

(a) privacy@gogift.com

10 Kontaktoplysninger

GoGift A/S
Mosedalvej 14
Valby

​​CVR: 27322034​

Your one-stop

global gift provider

GoGift_primary.png
bottom of page